Stichting Overkoepelend Orgaan C.V.

Optocht komitee Ubach over Worms

Optocht

Op 28 september 2020 heeft het bestuur van het Overkoepelend Orgaan Samenwerkende Carnavalsverenigingen Ubach over Worms (optochtcomité) vergaderd over de carnavalsoptocht van Ubach over Worms in 2021.
Daarbij is besloten dat de carnavalsoptocht van Ubach over Worms op carnavalszondag 14 februari 2021 niet zal doorgaan.
De argumenten die daarbij met name hebben gegolden zijn:
- tijdig duidelijkheid verschaffen aan de wagenbouwers en overige deelnemers aan de optocht,
- handhaving van de corona-regels tijdens en in de optocht,
- voorkómen van samenkomsten van groepen na de optocht in de diverse horeca-gelegenheden.
Uiteraard hebben we dit besluit met pijn in ons carnavalshart genomen; maar gelet op alle onzekerheden voor alle betrokkenen konden we niet anders
Op carnavalszondag trekt de optocht van Ubach over Worms door de straten van Ubach over worms.
Graag vragen wij om de optochtroute vrij te houden van geparkeerde auto's op de weg.
Opstelling: Groenstraat-west
Om 14.11 uur start in Ubach over Worms de Grote Optocht.
Route is al volgt:
Groenstraat , Kerkstraat , Hovenstraat , Sloterstraat , Maastrichterlaan , Stenenkruis , Kantstraat , De Gank en Gravenweg , waar uiteindelijk de optocht ontbonden zal worden bij de Residentie. Hier staat en papiercontainer waar al het papier en karton afval ingegooid kan worden.
Let wel er kan op de gravenweg niet geparkeerd worden om op optochtdeelnemers of verder vervoer te wachten.
Inschrijven voor de optocht kan via het inschrijfformulier of via mailadres: inschrijvingoptocht@optchtcomiteuow.nl tevens is het mogelijk om voor de late beslissers zich nog in te schrijven op carnavals zondag voordat de optocht begint. en wel van 10:00 uur tot 11:30 uur.